Agrarische bouw - Varkens

Als gespecialiseerd agrarisch bouwbedrijf kunnen wij uw stal snel én goed bouwen door gebruik te maken van prefab materialen en energiezuinige technieken.

Wanneer u een stal gaat bouwen of wanneer u een bestaande stal gaat verbouwen of uitbreiden, dan moet die stal functioneel en duurzaam zijn. Uw mensen moeten er doelmatig en prettig in kunnen werken. Het is om meerdere redenen zinvol om te kijken naar mogelijkheden om de nieuwe stal of uitbreiding aan te laten sluiten bij bestaande gebouwen.   

Als varkenshouder weet u ook dat uw nieuwe stal moet voldoen aan een reeks van voorwaarden ten aanzien van dierwelzijn en het milieu, terwijl een mooie inpassing van het gebouw in het landschap bijdraagt aan draagvlak bij de omwonenden.

Als gespecialiseerd agrarisch bouwbedrijf kunnen wij uw stal snel én goed bouwen door gebruik te maken van prefab materialen en energiezuinige technieken. Het is aan u om te kiezen voor een traditionele bouw of prefab bouw. Welke weg u ook kiest, wij stemmen de bouw en inrichting van uw stal af met uw leveranciers en installateurs van de stalinrichting, voerinstallatie, voeropslag, het klimaatsysteem, de luchtwasser en een eventuele mestverwerkingsinstallatie.  

Graag brengen wij onze jarenlange kennis en ervaring in bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stal. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Bekijk meer afbeeldingen
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then