Agrarische bouw - Rundvee

Uitgaande van uw plan bouwen wij een ruim gedimensioneerde stal met een optimale indeling voor u en uw melkvee.

De ontwikkelingen in de rundveehouderij staan ook niet stil. Wilt u een nieuwe ligboxenstal bouwen of uw bestaande stal uitbreiden, dan moet u voldoen aan een reeks van milieueisen en dierenwelzijn. Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring in de bouw van rundveestallen kunnen wij als bouwbedrijf een stal bouwen die past op uw locatie en eisen. 

Uitgaande van uw plan bouwen wij een ruim gedimensioneerde stal met een optimale indeling voor u en uw melkvee. Een stal waarin u functioneel kunt werken en een stal die dankzij veel licht, lucht en ruimte bijdraagt aan het comfort voor uw koeien. Wij geven u graag een deskundig advies over een passende stalindeling en de meest geschikte duurzame materialen voor de bouw. Wij bouwen in een kort tijdsbestek en gaan voor goede kwaliteit, mede door de toepassing van prefab materialen.  . Wij weten wat het is om te bouwen volgens ‘De Maatlat’. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.  

Kalverstallen

Wilt u bij een nieuwe kalverstal bouwen of een bestaande stal inrichten voor het houden van kalveren, dan bieden wij hiervoor graag onze diensten aan. Door uw stal slim in te richten en gebruik te maken van nieuwe technieken, kunnen uw kalveren zich optimaal ontwikkelen. Uw eigen voordeel is dat u de kalveren beter kunt verzorgen en dat u tijd bespaart. 
Wij bouwen ook roséstallen en stierenstallen die praktisch zijn ingericht, maximaal comfort geven aan uw vee en waarin u efficiënt kunt werken. Stallen voor rosékalveren kunnen we qua indeling en ventilatie in meerdere uitvoeringen bouwen. En bij stierenstallen moet het gebouw en de inrichting uiteraard robuust zijn, zodat deze geschikt is voor het houden van het dit vee. Ook op dit gebied kunt u rekenen op onze kennis en ervaring.

Bekijk meer afbeeldingen
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then