Agrarische bouw - Pluimvee

Aspecten als energieverbruik, ventilatie en isolatie zijn van groot belang, evenals het werkgemak voor u zelf.

Gaat u een nieuwe pluimveestal bouwen of gaat u een bestaande stal verbouwen of uitbreiden, dan wilt u dat die stal functioneel en duurzaam is. Aspecten als energieverbruik, ventilatie en isolatie zijn van groot belang, evenals het werkgemak voor u zelf.  Als gespecialiseerd bouwbedrijf weten we dat er in de pluimveehouderij hoge eisen worden gesteld aan de te behalen technische resultaten. Een korte leegstand tussen twee ‘ronden’ draagt bij aan dat positieve resultaat. Dat kan als de stal zo is gebouwd en ingericht dat deze steeds snel kan worden uitgemest en gereinigd.  

Voor de bouw en inrichting van een duurzame legkippenstal of vleeskuikenstal bent u ons aan het juiste adres. Als gespecialiseerd stallenbouwer zijn we op de hoogte van de beste mogelijkheden, technieken en duurzame materialen.  
Omdat er tegenwoordig nogal wat bij komt kijken om tot een nieuwe stal te komen, helpen wij u graag om volgens de ‘Maatlat’ te bouwen.  

Uiteraard stemmen we de bouw af met uw leveranciers van de stalinrichting, voerinstallatie, voeropslag en het klimaatsysteem. Wij hebben ook een ruime ervaring met het inpassen van een eventuele luchtwasser en mestverwerkingsinstallatie. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Bekijk meer afbeeldingen
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then