Welkom bij Bouwbedrijf Th. v.d. Linden B.V.

Ons bedrijf werd in 1978 opgericht door onze vader, Theo van der Linden. In 2009 hebben wij, Edwin en Rob, het roer van onze vader en grondlegger overgenomen. Ons bedrijf heeft inmiddels een grote naam opgebouwd in de agrarische sector, zowel in Nederland als over de grens.

Als allround bouwbedrijf Th. v.d. Linden B.V. hebben wij gedurende bijna veertig jaar veel deskundigheid ontwikkeld in het ontwerpen en bouwen van woonhuizen, utiliteitsgebouwen, en vooral van varkens-, rundvee-, kalver- en pluimveestallen, van agrarische bouwwerken en betonbouw projecten.

Ons bouwbedrijf is een echt familiebedrijf, met alle betrokkenheid die u van ons en van onze medewerkers mag verwachten. Dankzij bijscholing en het benutten van de vakliteratuur, zijn we met onze mensen in staat om onze bouwtechnieken en materialen voortdurend te optimaliseren. Zo slaan we samen met u een weg in, die bijdraagt aan de duurzaamheid van uw gebouw.

Vanuit onze nieuwe bedrijfslocatie, die we in 2013 in het Brabantse Mill in gebruik hebben genomen, vertrekken onze teams van bouwspecialisten om projecten te realiseren in Nederland en Duitsland. Er is ons veel aan gelegen om een duurzame relatie met u als klant op te bouwen, die is gebaseerd op kernwaarden als kwaliteit en vertrouwen. Niet voor niets hebben we veel klanten die bij ons bedrijf terugkomen voor hun bedrijfsuitbreiding of –vervanging.Agrarische bouw - Varkens


Wanneer u een stal gaat bouwen of wanneer u een bestaande stal gaat verbouwen of uitbreiden, dan moet die stal functioneel en duurzaam zijn. Uw mensen moeten er doelmatig en prettig in kunnen werken. Het is om meerdere redenen zinvol om te kijken naar mogelijkheden om de nieuwe stal of uitbreiding aan te laten sluiten bij bestaande gebouwen.   Als varkenshouder weet u ook dat uw nieuwe stal moet voldoen aan een reeks van voorwaarden ten aanzien van dierwelzijn en het milieu, terwijl een mooie inpassing van het gebouw in het landschap bijdraagt aan draagvlak bij de omwonenden.   Als gespecialiseerd agrarisch bouwbedrijf kunnen wij uw stal snel én goed bouwen door gebruik te maken van prefab materialen en energiezuinige technieken. Het is aan u om te kiezen voor een traditionele bouw of prefab bouw. Welke weg u ook kiest, wij stemmen de bouw en inrichting van uw stal af met uw leveranciers en installateurs van de stalinrichting, voerinstallatie, voeropslag, het klimaatsysteem, de luchtwasser en een eventuele mestverwerkingsinstallatie.  Graag brengen wij onze jarenlange kennis en ervaring in bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stal. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Lees meer

Agrarische bouw - Rundvee


De ontwikkelingen in de rundveehouderij staan ook niet stil. Wilt u een nieuwe ligboxenstal bouwen of uw bestaande stal uitbreiden, dan moet u voldoen aan een reeks van milieueisen en dierenwelzijn. Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring in de bouw van rundveestallen kunnen wij als bouwbedrijf een stal bouwen die past op uw locatie en eisen. Uitgaande van uw plan bouwen wij een ruim gedimensioneerde stal met een optimale indeling voor u en uw melkvee. Een stal waarin u functioneel kunt werken en een stal die dankzij veel licht, lucht en ruimte bijdraagt aan het comfort voor uw koeien. Wij geven u graag een deskundig advies over een passende stalindeling en de meest geschikte duurzame materialen voor de bouw. Wij bouwen in een kort tijdsbestek en gaan voor goede kwaliteit, mede door de toepassing van prefab materialen.  . Wij weten wat het is om te bouwen volgens ‘De Maatlat’. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.  Kalverstallen Wilt u bij een nieuwe kalverstal bouwen of een bestaande stal inrichten voor het houden van kalveren, dan bieden wij hiervoor graag onze diensten aan. Door uw stal slim in te richten en gebruik te maken van nieuwe technieken, kunnen uw kalveren zich optimaal ontwikkelen. Uw eigen voordeel is dat u de kalveren beter kunt verzorgen en dat u tijd bespaart. Wij bouwen ook roséstallen en stierenstallen die praktisch zijn ingericht, maximaal comfort geven aan uw vee en waarin u efficiënt kunt werken. Stallen voor rosékalveren kunnen we qua indeling en ventilatie in meerdere uitvoeringen bouwen. En bij stierenstallen moet het gebouw en de inrichting uiteraard robuust zijn, zodat deze geschikt is voor het houden van het dit vee. Ook op dit gebied kunt u rekenen op onze kennis en ervaring.

Lees meer

Agrarische bouw - Pluimvee


Gaat u een nieuwe pluimveestal bouwen of gaat u een bestaande stal verbouwen of uitbreiden, dan wilt u dat die stal functioneel en duurzaam is. Aspecten als energieverbruik, ventilatie en isolatie zijn van groot belang, evenals het werkgemak voor u zelf.  Als gespecialiseerd bouwbedrijf weten we dat er in de pluimveehouderij hoge eisen worden gesteld aan de te behalen technische resultaten. Een korte leegstand tussen twee ‘ronden’ draagt bij aan dat positieve resultaat. Dat kan als de stal zo is gebouwd en ingericht dat deze steeds snel kan worden uitgemest en gereinigd.  Voor de bouw en inrichting van een duurzame legkippenstal of vleeskuikenstal bent u ons aan het juiste adres. Als gespecialiseerd stallenbouwer zijn we op de hoogte van de beste mogelijkheden, technieken en duurzame materialen.  Omdat er tegenwoordig nogal wat bij komt kijken om tot een nieuwe stal te komen, helpen wij u graag om volgens de ‘Maatlat’ te bouwen.  Uiteraard stemmen we de bouw af met uw leveranciers van de stalinrichting, voerinstallatie, voeropslag en het klimaatsysteem. Wij hebben ook een ruime ervaring met het inpassen van een eventuele luchtwasser en mestverwerkingsinstallatie. Tijdens de bouw houden wij contact met u en andere betrokken partijen om samen tot een optimaal resultaat te komen.

Lees meer

Bouwbedrijf Th v.d. Linden
Vorleweg 19
5451 GC Mill
BTW: NL810958016B01
KvK: 16038250


Tel: 0485-478786
Fax: 0485-478570
info@vdlindenmill.nl